Posted tagged ‘ΤΠΕ’

Πύλη Ενημέρωσης σχετικά με το νέο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)»

14/07/2016

Η Πύλη Ενημέρωσης σχετικά με το νέο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://e-pimorfosi.cti.gr

Το νέο έργο επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. αφορά στη συνέχεια και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία στο νέο πλαίσιο, επικαιροποιείται, αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται ως προς το περιεχόμενο, ενώ επεκτείνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

09/06/2016

Σύμφωνα με το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, η μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., αφορά:

  • στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης δράσης,
  • στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σημαίνει την ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.) και συνεπάγεται τη ριζική αύξηση του πλήθους των εν δυνάμει επιμορφούμενων εκπαιδευτικών,
  • στην ανάπτυξη και υλοποίησή της επιμόρφωσης σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Περιλαμβάνει:

Εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπάρχον επιπέδου Τ.Π.Ε. και οι οποίοι, μετά από κατάλληλες δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. και επιπρόσθετα διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Ανάπτυξη – προσαρμογή – λειτουργία υποδομών, επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την υλοποίηση και υποστήριξη των επιμέρους δράσεων της Πράξης.

Διεξαγωγή συμπληρωματικών οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης όπως, ενέργειες δημοσιότητας, εξωτερική αξιολόγηση, προμήθεια εξοπλισμού, αναπαραγωγή αντιτύπων επιμορφωτικού υλικού κ.α.

Για την υλοποίηση της Πράξης, θα αξιοποιηθούν υποδομές, συστήματα, καθώς και επιστημονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο σχετικό έργο (πχ. Πληροφοριακό Σύστημα Επιμόρφωσης – MIS, Σύστημα Πιστοποίησης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων Τ.Π.Ε. – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, περιεχόμενο σπουδών και επιμορφωτικό υλικό, Μητρώα) τα οποία θα αναβαθμιστούν, εμπλουτιστούν – επεκταθούν και θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.

10 αλήθειες για την εκπαιδευτική τεχνολογία

22/10/2012

From: http://mcsotos.wordpress.com/

O Randy Rodgers είναι διευθυντής των ΤΠΕ στο Seguin Independent School District και τις εφαρμόζει τα τελευταία 10 χρόνια. Δημοσίευσε στο blog του 10 απλά πράγματα που θα ήθελε να μεταφέρει σε αυτούς που τον διαβάζουν. Οι 10 αλήθειες δημοσιεύτηκαν εδώ και συντηρεί το blog The Moss-Free Stone

1. Ο μαθησιακός στόχος προηγείται.

Ξεκινήστε από την κατανόηση των δυνατοτήτων, τις προτιμήσεις, τα “πάθη” τα παιδιών στην τάξη και στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη τεχνολογία για να πάει μαζί με αυτά.

2. Η τεχνολογία δεν είναι τέλεια.

Αυτό που λειτουργεί για μια τάξη μπορεί να είναι ανεπιτυχές, αχρησιμοποίητο και ανεπιθύμητο στη διπλανή τάξη.

3. Ψηφιακοί ιθαγενείς; Περίπου.

Τα παιδιά μαθαίνουν, γενικά, πολύ γρήγορα την τεχνολογία, πράγματι, αλλά δεν έρχονται στην τάξη σας γνωρίζοντας όσα ισχυρίζονται ορισμένοι.

4. Βγάλτε τα πέρα.

Βάλτε υψηλούς στόχους αλλά σε λογικά πλαίσια σχετικά με το τι πόρους έχετε. Γίνετε δημιουργικοί κι εκμεταλλευτείτε αυτά που έχετε. Θα εκπλαγείτε με το πόσο πολλά μπορείτε να κάνετε με αυτά που έχετε.

5. Πρέπει να το κατέχεις για να πιστεύεις σε αυτό.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά κανόνα χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες στην τάξη τις χρησιμοποιούν και στην προσωπική τους ζωή, γνωρίζουν ότι είναι σημαντικές και ωφέλιμες για τους μαθητές τους. Εκείνοι που δεν τις χρησιμοποιούν δεν θα ..

6. Οι ηγέτες έχουν οπαδούς.

Όταν ο διευθυντής χρησιμοποιεί την τεχνολογία, και οι δάσκαλοι θα την χρησιμοποιήσουν. Απλό.

7. Φιλτράρισμα: Όχι τόσο εύκολα.

Ο αποκλεισμός είναι εύκολος, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξερευνήσετε δικτυακούς τόπους ώστε να  αξιολογήσετε τις δυνατότητες τους.Τότε μπορείτε να πάρετε συνειδητές αποφάσεις.

8. Η τεχνολογία δεν είναι απαραίτητα πάντοτε το καλύτερο εργαλείο για τη δουλειά.

Υπάρχουν φορές που πετυχαίνεται καλύτερα η μάθηση χωρίς την τεχνολογία. Κλείστε την.

9. Διδασκαλία και μάθηση δεν είναι το ίδιο.

Οι τεχνολογίες για τον καθένα είναι πολύ συχνά διαφορετικές. Κρατήστε αυτό κατά νου, όταν καθορίζετε τους στόχους.

10. Θέστε υψηλούς στόχους.

Η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν πράγματα που δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, ή με τη χρήση της να τα κάνουν καλύτερα.

Εγκύκλιος υπεύθυνου εργαστηρίων πληροφορικής (ΣΕΠΕΗΥ) για το 2012-2013

14/09/2012

Δημοσιεύτηκε η σχετική εγκύκλιος με θέμα: «Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)» για το 2012-2013.

Πρόγραμμα παρουσιάσεων 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΤΠΕ στην εκπαίδευση

11/09/2012

Πρόγραμμα

http://hcicte2012.uth.gr

28 Simple Ways To Use Twitter In The Classroom

07/09/2012

See on Scoop.itEducation Greece

Between the cat images and celebrity garbage the Internet actually manages to boast educational potential. Considerable educational potential, in fact.

A list of 28 ways to use Twitter in the classroom provides ideas that could be used in many grade levels although all ideas are not appropriate for all grade levels.

See on www.teachthought.com

12 Things Students Should Never Do on Social Media

06/09/2012

See on Scoop.itEducation Greece

The last thing young people want is another set of rules. But these days, social media comes with great responsibility.

The 12 items listed (with explanations) may provide students with an understanding that using social media irresponsibly may have a long term impact on their eduction and career. A few of the items discussed in the article include (and place do not in front of each):

* Post Illegal Activities

* Bully

* Post Confidential Information

* Lie/Cheat/Plagiarize

Check out the article for an additional eight items.

See on mashable.com