Archive for the ‘Εκπαίδευση’ category

Μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

09/06/2016

Σύμφωνα με το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, η μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., αφορά:

 • στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης δράσης,
 • στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σημαίνει την ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.) και συνεπάγεται τη ριζική αύξηση του πλήθους των εν δυνάμει επιμορφούμενων εκπαιδευτικών,
 • στην ανάπτυξη και υλοποίησή της επιμόρφωσης σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Περιλαμβάνει:

Εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπάρχον επιπέδου Τ.Π.Ε. και οι οποίοι, μετά από κατάλληλες δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. και επιπρόσθετα διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Ανάπτυξη – προσαρμογή – λειτουργία υποδομών, επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την υλοποίηση και υποστήριξη των επιμέρους δράσεων της Πράξης.

Διεξαγωγή συμπληρωματικών οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης όπως, ενέργειες δημοσιότητας, εξωτερική αξιολόγηση, προμήθεια εξοπλισμού, αναπαραγωγή αντιτύπων επιμορφωτικού υλικού κ.α.

Για την υλοποίηση της Πράξης, θα αξιοποιηθούν υποδομές, συστήματα, καθώς και επιστημονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο σχετικό έργο (πχ. Πληροφοριακό Σύστημα Επιμόρφωσης – MIS, Σύστημα Πιστοποίησης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων Τ.Π.Ε. – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, περιεχόμενο σπουδών και επιμορφωτικό υλικό, Μητρώα) τα οποία θα αναβαθμιστούν, εμπλουτιστούν – επεκταθούν και θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.

Advertisements

ΠΔ 39/2014: Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις.

02/04/2014

Δημοσίευση νέου ΠΔ με θέμα:

Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις.

ΠΔ 39/2014

A Nice Graphic Featuring The 3 Components of 21st Century Learning ~ Educational Technology and Mobile Learning

13/07/2013

See on www.educatorstechnology.com

Ιστολόγιο (blog) της ημερίδας Διδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

04/06/2013

Το υλικό που παρουσιάστηκε και αναπτύχθηκε στην ημερίδα: «Διδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις κατά την Μετάβαση των Μαθητών/τριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», έχει δημοσιευτεί στο blog: http://pierce.gr/web/pierceconference2013/

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – PIERCE στην Αγία Παρασκευή. Διοργανώθηκε με την συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β ́ Αθήνας και της Διεύθυνσης Γυμνασίου του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – PIERCE και είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

25 Things Successful Educators Do Differently

03/05/2013

From: http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/25-things-successful-educators-do-differently/

«If you ask a student what makes him or her successful in school, you probably won’t hear about some fantastic new book or video lecture series. Most likely you will hear something like, “It was all Mr. Jones. He just never gave up on me.”

What students take away from a successful education usually centers on a personal connection with a teacher who instilled passion and inspiration for their subject. It’s difficult to measure success, and in the world of academia, educators are continually re-evaluating how to quantify learning. But the first and most important question to ask is: Are teachers reaching their students?»

1. Successful educators have clear objectives

How do you know if you are driving the right way when you are traveling somewhere new? You use the road signs and a map (although nowadays it might be SIRI or a GPS). In the world of education, your objectives for your students act as road signs to your destination. Your plan is the map. Making a plan does not suggest a lack of creativity in your curriculum but rather, gives creativity a framework in which to flourish. (περισσότερα…)

Στέφανος Τραχανάς: Πότε θα μας απασχολήσει η ουσία στην πανεπιστημιακή διδασκαλία;

26/03/2013

…Αλίμονο όμως αν ένα εκπαιδευτικό σύστημα βασίζει την αποτελεσματική λειτουργία του στη στελέχωσή του μόνο από ταλαντούχους δασκάλους. Το είδος είναι σίγουρα πολύτιμο, αλλά και δυσεύρετο για να βασίζεσαι σ’ αυτό. Ενα μαζικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως είναι το σημερινό, θα πρέπει να υπολογίζει κυρίως στους επαρκείς δασκάλους. Διότι αυτούς μπορεί να τους έχει σε ικανοποιητικούς αριθμούς, αρκεί να το επιδιώξει. Δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον που θα ωθεί όλους να «βγάλουν» τον καλύτερό τους εαυτό

Η συνέντευξη είναι ό,τι καταλληλότερο για προβληματισμό! (περισσότερα…)

How-To prepare for giving a quality course

25/03/2013

See on Scoop.itEducation Greece

This logo was created with Wordle. You are authorized to copy it by providing credits to the blog (gustmees.wordpress.com)!

What’s our role as Teachers, Educators, Instructors?

The roles ofTeachers, Educators and Instructors are the following and especially in networked learning environments:

 1. First of ALL: being BEST informed about 21st Century Education, a MUST! I precise!!! Your Professional Development MUST be up-to-date!
 2. Motivating the learners to learn
 3. Amplifying the learned
 4. Learning to learn, meaning: teaching that way that learners are being able to learn without a teacher (in the future, after school)
 5. Educating the learners to get competencies
 6. Amplifying the creativity of the learners. The world needs creative thinking people!
 7. Preparing the learners to get used to the 21st Century tools and to use them well; such as: Social Media, Office programs, Blogging
 8. Give the learners and yourself a challenge, challenges are great to achieve very difficult goals…
 9. Bring in some psychological tricks from marketing to make your learners curious about a certain topic
 10. Learning about the psychology of the sale and marketing would be a big profit for teachers and  learners! Check also http://www.destinationcrm.com/articles/Editorial/Magazine-Features/The-Psychology-of-the-Sale-53701.aspx
 11. Sell your product, that’s your to learn Topic for the learners. Be a good salesman!
 12. Educating the learners to Internet-Safety and to the basics of IT-Security is becoming a Must in 21st Century as we use e-Learning and “Bring Your Own Device” (Hashtag for Twitter = #BYOD)!
 13. We should educate the learners to become good e-Citizen, Digital Citizen
 14. We as Teachers, Educators and Instructors need to have latest updated 21st Century knowledge in Education and with Education Tools! Our Professional Development (PD) is very important to achieve the daily tasks! Check Twitter to know more about (lots of discussions…) https://twitter.com/i/#!/search/Professional%20Development%20(PD)?q=Professional+Development+%28PD%29
 15. Trying to become a perfectionist to bring over best results, investing 300% of personal work to make sure to get out at least 80%…
 16. What Makes a Master Teacher
 17. What is a 21st century teacher?
 18. Be prepared for Connected Learning

See on gustmees.wordpress.com