Τα σχολεία δεν έκλεισαν!!! Τα σχολικά κτίρια (απλά) δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας!!!

Δημοσιεύθηκε 03/05/2020 από sdoukakis
Κατηγορίες: Uncategorized

Ας επανέλθουμε σε ένα σημαντικό ζήτημα.

Έγινε αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω της πανδημίας; Έκλεισαν -όπως θα λέγαμε απλά- τα σχολεία; Η απάντηση είναι αρνητική!

Τα σχολεία δεν έκλεισαν! Τα σχολεία συνέχισαν τη λειτουργία τους! Τα σχολικά κτίρια, λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτό το διάστημα ως χώροι διδασκαλίας, μάθησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το ίδιο συνέβη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με την άμεση αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας και παρά τις δυσκολίες που είχε το εγχείρημα τα σχολεία συνέχισαν τη λειτουργία τους! Με δυσκολίες που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ξεπεράστηκαν! Με σκληρή συνεργατική δουλειά των εκπαιδευτικών! Με μεγάλη συμμετοχή των μαθητών/ριών!

Ταυτόχρονα, νέοι ψηφιακοί/εικονικοί χώροι διδασκαλίας, μάθησης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπήκαν στη ζωή μας και αξιοποιήθηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες (και από πολλούς γονείς και κηδεμόνες). Ευκαιρίες ψηφιακού μετασχηματισμού!

Η εμπειρία που αποκτήθηκε είναι πολύ μεγάλη! Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/ήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέα ψηφιακά εργαλεία! Να κάνουν πράξη νέες ιδέες διδασκαλίας! Να πειραματιστούν! Να πραγματοποιήσουν μικρής (ιδιαίτερα μικρής) κλίμακας έρευνες δράσης! Να συζητήσουν! Να ανταλλάξουν απόψεις! Να ρωτήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς και τους κηδεμόνες «Πώς σας φάνηκε αυτό το μάθημα;»

Ας μην τα χάσουμε όλα αυτά με το πάτημα του πλήκτρου Delete (ας χρησιμοποιούμε ακόμα και γι’ αυτό κάτι ψηφιακό). Ας δούμε πώς θα τα αξιοποιήσουμε! Έχει αναπτυχθεί ένα εξαιρετικά πλούσιο διαδικτυακό υλικό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και σε άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μαθήματος/Μάθησης.

Είναι η ώρα να σκεφτούμε πως θα συνεχιστεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση/υποστήριξη των μαθητών/ριών μας και όχι πως θα εξαφανιστεί!

Read the rest of this post »

Advertisement

The Digital Skills metro map

Δημοσιεύθηκε 22/11/2016 από sdoukakis
Κατηγορίες: Education, Ψηφιακή Τάξη - Digi Classroom

Tags: ,

The Digital Skills metro map is now interactive! Hover over lines or stations to explore…

https://www.thinglink.com/card/707638257155833857

Computational Thinking, Concepts and Approaches

Δημοσιεύθηκε 14/11/2016 από sdoukakis
Κατηγορίες: Uncategorized

barefoot-ct-poster-for-website

http://barefootcas.org.uk/barefoot-primary-computing-resources/concepts/computational-thinking/

Πύλη Ενημέρωσης σχετικά με το νέο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)»

Δημοσιεύθηκε 14/07/2016 από sdoukakis
Κατηγορίες: Education, Ψηφιακή Τάξη - Digi Classroom, TPACK (TPCK) ΤΠΓΠ

Tags: , ,

Η Πύλη Ενημέρωσης σχετικά με το νέο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://e-pimorfosi.cti.gr

Το νέο έργο επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. αφορά στη συνέχεια και μετεξέλιξη της Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., η οποία στο νέο πλαίσιο, επικαιροποιείται, αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται ως προς το περιεχόμενο, ενώ επεκτείνεται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

How to Humanize Your Online Class

Δημοσιεύθηκε 10/06/2016 από sdoukakis
Κατηγορίες: Education, Ψηφιακή Τάξη - Digi Classroom, TPACK (TPCK) ΤΠΓΠ

Tags: ,

Humanized learning increases the relevance of content and improves students’ motivation to log-in week-after-week. When students relate to an online instructor as something more than a subject matter expert and begin to conceive of themselves as part of a larger community, they are more likely to be motivated, be satisfied with their learning, and succeed in achieving the course objectives (Picciano, 2002; Rovai & Barnum, 2003; Richardson & Swan, 2003).

https://magic.piktochart.com/output/5383776-how-to-humanize-your-online-cl

Μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

Δημοσιεύθηκε 09/06/2016 από sdoukakis
Κατηγορίες: Education, Εκπαίδευση, Ψηφιακή Τάξη - Digi Classroom, TPACK (TPCK) ΤΠΓΠ

Tags: , , , ,

Σύμφωνα με το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, η μετεξέλιξη της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., αφορά:

  • στην επικαιροποίηση και στον εμπλουτισμό του περιεχομένου της επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες παιδαγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα εμπειρία και τα αποτελέσματα της αντίστοιχης προηγούμενης δράσης,
  • στην επέκταση της επιμόρφωσης σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που σημαίνει την ανάπτυξη μιας σειράς υποδομών και ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή της (περιεχόμενο και υλικό επιμόρφωσης, επιμορφωτές, συστήματα υποστήριξης κ.α.) και συνεπάγεται τη ριζική αύξηση του πλήθους των εν δυνάμει επιμορφούμενων εκπαιδευτικών,
  • στην ανάπτυξη και υλοποίησή της επιμόρφωσης σε δυο επίπεδα γνώσεων και δεξιοτήτων: α) Εισαγωγική Επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επίπεδο Τ.Π.Ε.) και β) Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (Β2 επίπεδο Τ.Π.Ε.), ο συνδυασμός των οποίων θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη (επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.).

Περιλαμβάνει:

Εκπαίδευση 300 νέων επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., οι οποίοι θα συμπληρώσουν και θα εμπλουτίσουν (πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, νέοι κλάδοι) το υπάρχον επιπέδου Τ.Π.Ε. και οι οποίοι, μετά από κατάλληλες δοκιμασίες πιστοποίησης, μαζί με τους υπάρχοντες επιμορφωτές Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., θα αναλάβουν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Επιμόρφωση 5.000 εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. και επιπρόσθετα διαδικασίες πιστοποίησης σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Ανάπτυξη – προσαρμογή – λειτουργία υποδομών, επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, συστημάτων και μηχανισμών για την υλοποίηση και υποστήριξη των επιμέρους δράσεων της Πράξης.

Διεξαγωγή συμπληρωματικών οριζόντιων ενεργειών υποστήριξης της Πράξης όπως, ενέργειες δημοσιότητας, εξωτερική αξιολόγηση, προμήθεια εξοπλισμού, αναπαραγωγή αντιτύπων επιμορφωτικού υλικού κ.α.

Για την υλοποίηση της Πράξης, θα αξιοποιηθούν υποδομές, συστήματα, καθώς και επιστημονικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο σχετικό έργο (πχ. Πληροφοριακό Σύστημα Επιμόρφωσης – MIS, Σύστημα Πιστοποίησης Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων Τ.Π.Ε. – ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, περιεχόμενο σπουδών και επιμορφωτικό υλικό, Μητρώα) τα οποία θα αναβαθμιστούν, εμπλουτιστούν – επεκταθούν και θα προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις.

8th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (8th CIE2016)

Δημοσιεύθηκε 18/04/2016 από sdoukakis
Κατηγορίες: Πληροφορική στην εκπαίδευση, Συνέδρια-Conferences

Tags: ,

Το 8th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (8th CIE2016), διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την ΕΠΥ και εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Καλύπτει τόσο τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης –Δευτεροβάθμια (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνάσια), Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη τυπική εκπαίδευση.

Θα λάβει χώρα στον Πειραιά, και συγκεκριμένα στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς,14-16 Οκτωβρίου 2016.

Κατάθεση εργασιών για κρίση μέχρι 20.08.2016.

http://di.ionio.gr/cie/

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Προγράμματα Σπουδών − Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον»

Δημοσιεύθηκε 29/10/2015 από sdoukakis
Κατηγορίες: Education, Συνέδρια-Conferences

Tags: ,

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το PIERCE ‒ Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος συνδιοργανώνουν στις 4, 5, 6 Μαρτίου 2016 το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Προγράμματα Σπουδών − Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον». Συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, στο πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται καινοτόμα βιωματικά εργαστήρια, που διοργανώνονται σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο συνέδριο με προφορική ή ανηρτημένη ανακοίνωση ή με εργαστήρια θα πρέπει να στείλουν τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 400 λέξεις) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρουν στο site του συνεδρίου έως τις 16 Νοεμβρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Διεξαγωγή συνεδρίου: 4, 5, 6 Μαρτίου 2016
Υποβολή περιλήψεων: 16 Νοεμβρίου 2015
Ημερομηνία έγκρισης προτάσεων: 21 Δεκεμβρίου 2015
Ημερομηνία αποστολής τελικού κειμένου για τα πρακτικά: 29 Ιανουαρίου 2016

http://sinedriosxolikabiblia.weebly.com/

How To Kill Learner Curiosity In 12 Easy Steps

Δημοσιεύθηκε 29/11/2014 από sdoukakis
Κατηγορίες: Education

Tags:

Killing a learner’s natural curiosity doesn’t happen overnight. It can take as long as 12 years, and in some rare cases even that isn’t long enough.

Learning environments focused on standards, assessment, and compliance allow for the implementation of research-based strategies in pursuit of streams of data to prove that learning is happening. Curiosity is nice, but it’s a monumental challenge to measure.

And who ever qualified for a job by demonstrating how strong their curiosity is anyway?

Below are twelve tips to help stifle learner curiosity and keep the learning nice and tidy in your classroom this school year.

klc

http://www.teachthought.com/learning/how-to-kill-a-learners-curiosity-in-12-easy-steps/

Personalize my learning, please

Δημοσιεύθηκε 29/11/2014 από sdoukakis
Κατηγορίες: Education

Tags:

 

https://anethicalisland.wordpress.com/2014/11/07/personalize-my-learning-please/

pml